Mil-tek Norway

Mil-tek Norge A/S

Schweigaardsgate 58 A
0656 Oslo   

Tel: +47 400 44 992
Email: norway@miltek.dk